about

Xã Minh Quang được thành lập theo Nghị Quyết số

Địa lý: Phường nằm ở phía nam của huyện có vị trí:
•    Đông giáp Giáp Quang Trung
•    Tây giáp Minh Tân, Quang Minh
•    Nam giáp Nam Bình, Bình Thanh
•    Bắc giáp xã Quang Trung và Quang Minh