Ủy ban nhân dân
  • Bùi Đức Chỉnh

    Chức vụ:Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0979392935

  • Trần Văn Thu

    Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0977941928