Thôn Cao Mại
  • Trần Ngọc Kiền

    Chức vụ:Trần Ngọc Kiền

    SĐT:

  • Trần Thanh Vân

    Chức vụ:Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở

    SĐT: