Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Xã Minh Quang được hình thành chính thức từ ngày 01/3/2020 theo Nghị Quyết số: 892/NQUBTVQH14, ngày 11/02/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa XIV về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình, xã Minh Quang sau thành lập có diện tích tự nhiên là 8,2Km2 , quy mô dân số 9.450 người, trên cơ sở diện tích đất tự nhiên của xã Minh Hưng là 4,15Km2 và dân số là 3.447 người và diện tích đất tự nhiên của xã Quang Hưng là 4,07 Km2 dân số là 6.003 người. Đảng bộ xã Quang Minh tính đến 01/4/2020 là 385 Đảng viên hiện đang sinh hoạt tại 15 chi bộ trong đó 9 chi bộ thôn và 6 chi bộ chuyên môn.

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân hai xã Quang Hưng và Minh Hưng, nay là xã Minh Quang kịp thời triển khai và nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị Quyết đại hội Đảng bộ Nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Được sự quan tâm của Tỉnh và Huyện cùng sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết quyết tâm cao của Đảng bộ, nhân dân và đội ngũ cán bộ, nên kinh tế có bước tăng  trưởng và phát triển khá, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã đẫ đạt và vượt mục tiêu đề ra, đời sống nhân dân ngày càng tăng cao, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, An ninh quốc phòng vững chắc, hệ thống chính trị vững mạnh cả 2 đơn vị đều về đích Nông thôn mới trước thời hạn so với Nghị quyết Đảng bộ đề ra.