1. Đảng ủy
  • Nguyễn Chí Thiên

   Chức vụ: Bí thư BCH Đảng bộ

   SĐT: 0394528164

  • Nguyễn Văn Tiến

   Chức vụ: Phó Bí thư BCH Đảng bộ

   SĐT: 0987159178

  • Hoàng Văn Ngoãn

   Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy

   SĐT: 0977690672

  Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Chí Thiên

   Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân

   SĐT: 0394528164

  • Trần Văn Huấn

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0982506564

  • Nguyễn Văn Đông

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

   SĐT: 0386503909

  • Trần Văn Mạnh

   Chức vụ: Trương ban Kinh tế văn hóa xã hội

   SĐT: 0974868678

  1. Ủy ban nhân dân
   • Bùi Đức Chỉnh

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0979392935

   • Trần Văn Thu

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0977941928

   1. Mặt trận tổ quốc
    • Nguyễn Văn Sơn

     Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã

     SĐT: 0339083565

    • Đào Ngọc Bình

     Chức vụ: Phó chủ tịch MTTQ xã

    1. Đoàn Thanh niên CSHCM
     • Trần Đình Sơn

      Chức vụ: Bí Thư BCH Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

      SĐT: 0971393545

     • Nguyễn Văn Lâm

      Chức vụ: Phó Bí thư BCH Đoàn

    2. Hội Liên hiệp Phụ Nữ
     • Đinh Thị Tho

      Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ

      SĐT: 0385546870

     • Trần Thị Huyên

      Chức vụ: Phó chủ tịch hội

    3. Hội Cựu Chiến Binh
     • Trần Văn Toán

      Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

     • Đặng Văn Chuyên

      Chức vụ: Phó chủ tịch hội

    4. Hội Nông Dân
     • Trần Văn Vị

      Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông Dân

     • Nguyễn Thị Chiên

      Chức vụ: Phó chủ tịch hội

     • Trần Thị Màu

      Chức vụ: Phó chủ tịch hội

    5. Phòng văn hóa – xã hội
     • Lương Sinh Ban

      Chức vụ: Công Chức Văn hóa thông tin và Thể tho

      SĐT: 0984552865

     • Trần Bá Nam

      Chức vụ: Công Chức Văn hóa thông tin và Thể tho

     • Trần Thị Phương

      Chức vụ: Công chức thương binh xã hội

      SĐT: 0395821713

    6. Phòng tư pháp – hộ tịch
     • Trần Văn Mạnh

      Chức vụ: Trần Văn Mạnh

      SĐT: 0974868673

     • Hoàng Văn Biên

      SĐT: 0984343509

    7. Phòng Tài nguyê & Môi trương
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    8. Phòng văn phòng – thống kê
     • Nguyễn Cao Cường

      Chức vụ: Văn phòng Nội vụ Thủ Quỹ

      SĐT: 0974868002

     • Hoàng Văn Biên

      Chức vụ: Văn phòng UBND xã

    9. Trạm y tế xã
     • Nguyễn Thị Gấm

      Chức vụ: Trưởng trạm Y tế

      SĐT: 0373319089

    10. Phòng tài chính - kế toán
     • Ngô Thị Hồng

      Chức vụ: Công chức Tài chinh Kế hoạch

     • Trần Thị Vân

      Chức vụ: Công Chức Tài chính Kê toán

      SĐT: 0339054198

     • Nguyễn Văn Đức

      Chức vụ: Tài Chính Kế toán Kế hoạch

      SĐT: 0987531035

    11. BCH quân sự xã
     • Phạm Đức Báu

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân Sự

      SĐT: 0394046078

    12. Công an xã
     • Phạm Văn Tôn

      Chức vụ: Trưởng Công an xã

      SĐT: 0964488248

     • Vũ Hữu Chí

      Chức vụ: Phó trưởng công an xã

      SĐT: 0936135281

    13. Xây Dựng Giao Thông Công thương
     • Nguyễn Thị Hằng

      Chức vụ: Xây dựng Giao Thông & Công Thương

      SĐT: 0962246350

   2. Thôn Cao Mại
    • Trần Ngọc Kiền

     Chức vụ: Trần Ngọc Kiền

    • Trần Thanh Vân

     Chức vụ: Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở

    1. Thôn Đông Nghĩa
     • Phạm Văn Độ

      Chức vụ: Trưởng thôn Đông Nghĩa

     • Phạm Văn Hùng

      Chức vụ: Bí thư Chi Bộ - Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở

    2. Thôn Tây Nghĩa
     • Trần Huy Lai

      Chức vụ: Trưởng Thôn Tây Nghĩa

     • Trần Hữu Mạo

      Chức vụ: Trưởng Ban công tác Mặt trận cơ sở

    3. Thôn Nam Tiến
     • Nguyễn Văn Định

      Chức vụ: Nguyễn Văn Định

     • Trần Thị Lan

      Chức vụ: Bí Thư Chi bộ

    4. Thôn Nghĩa Môn
     • Bùi Thị Bích

      Chức vụ: Trưởng Thôn Nghĩa Môn

      SĐT: 0356597320

     • Lưu Xuân Lê

      Chức vụ: Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở

      SĐT: 0984753948

    5. Thôn Hữu Tiệm
     • Trần Thị Kim Quy

      Chức vụ: Trưởng Thôn Hữu Tiệm

     • Nguyễn Trung Dũng

      Chức vụ: Bí Thư Chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở

    6. Thôn Cao Đồng
     • Trần Quốc Tịch

      Chức vụ: Trường Thôn

     • Trần Văn Phương

      Chức vụ: Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở

    7. Thôn Nội Thôn
     • Trần Ngọc Luyến

      Chức vụ: Trưởng Thôn

     • Trần Văn Chung

      Chức vụ: Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở

    8. Thôn Nguyên Kinh 1
     • Lưu Quang Rợi

      Chức vụ: Trưởng Thôn

     • Trần Bá Nam

      Chức vụ: Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở

    9. Thôn Nguyên Kinh 2
     • Trần Văn Hồng

      Chức vụ: Trưởng Thôn

     • Lưu Quang Ngoãn

      Chức vụ: Bí thứ chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở

     1. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Hưng
      • Đặng Văn Lương

       Chức vụ: Hiệu Trưởng

      • Nguyễn Thị Hoài

       Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

      • Trần Thị Liên

       Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

      • Trần Thúy Liễu

       Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

     2. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Hưng
      • Vũ Huy Tuấn

       Chức vụ: Hiệu trưởng

      • Vũ Thị Thoa

       Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

      • Trịnh Thế Ngọc

       Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

     3. Trường Mầm Non Minh Hưng
      • Nguyễn Thị Thìn

       Chức vụ: Hiệu Trưởng

      • Nguyễn Thị Hoài

       Chức vụ: Phó hiệu trưởng

      • Nguyễn Thị Hợp

       Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

     4. Trường Mầm Non Quang Hưng
      • Nguyễn Thị Minh

       Chức vụ: Hiệu Trưởng

      • Nguyễn Thị Nguyệt

       Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng