Thôn Hữu Tiệm
  • Trần Thị Kim Quy

    Chức vụ:Trưởng Thôn Hữu Tiệm

    SĐT:

  • Nguyễn Trung Dũng

    Chức vụ:Bí Thư Chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở

    SĐT: