Thôn Nghĩa Môn
  • Bùi Thị Bích

    Chức vụ:Trưởng Thôn Nghĩa Môn

    SĐT: 0356597320

  • Lưu Xuân Lê

    Chức vụ:Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở

    SĐT: 0984753948