Đảng ủy
 • Nguyễn Chí Thiên

  Chức vụ:Bí thư BCH Đảng bộ

  SĐT: 0394528164

 • Nguyễn Văn Tiến

  Chức vụ:Phó Bí thư BCH Đảng bộ

  SĐT: 0987159178

 • Hoàng Văn Ngoãn

  Chức vụ:Văn phòng Đảng ủy

  SĐT: 0977690672

Xã Minh Quang được thành lập theo Nghị Quyết số 892/NQUBTVQH14, ngày 11/02/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Khóa XIV. Đảng bộ xã Minh Quang được thành lập theo Quyết Định số 539-QĐ/HU ngày 19/3/2020 với tổng số Đảng viên là 385 Đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất đã bầu 15 đ/c chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Nhiệm Kỳ 2020-2025, cũng tại Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Chí Thiên giữ chức Bí thư BCH Đảng bộ xã Nhiệm kỳ 2020-2025.