Thôn Nguyên Kinh 1
  • Lưu Quang Rợi

    Chức vụ:Trưởng Thôn

    SĐT:

  • Trần Bá Nam

    Chức vụ:Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở

    SĐT: