Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Hưng
 • Vũ Huy Tuấn

  Chức vụ:Hiệu trưởng

  SĐT:

 • Vũ Thị Thoa

  Chức vụ:Phó Hiệu Trưởng

  SĐT:

 • Trịnh Thế Ngọc

  Chức vụ:Phó Hiệu Trưởng

  SĐT: