Phòng văn phòng – thống kê
  • Nguyễn Cao Cường

    Chức vụ:Văn phòng Nội vụ Thủ Quỹ

    SĐT: 0974868002

  • Hoàng Văn Biên

    Chức vụ:Văn phòng UBND xã

    SĐT: