Thôn Đông Nghĩa
  • Phạm Văn Độ

    Chức vụ:Trưởng thôn Đông Nghĩa

    SĐT:

  • Phạm Văn Hùng

    Chức vụ:Bí thư Chi Bộ - Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở

    SĐT: